การเมืองการปกครองของไทย

-สมรภูมิบ้านร่มเกล้า

สมรภูมิบ้านร่มเกล้า ทหารไทยพ่ายยับ

สงครามครั้งสําคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าคือ เกิดในสมัยรัชกาล

สงครามสมัยธนบุรี

ฮ่อ

สงครามปราบฮ่อ

ยุทธหัตถี

สงครามยุทธหัตถี

การก่อกฏในประเทศไทย

เหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์

เหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

สงครามครั้งสําคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าคือ เกิดในสมัยรัชกาล

สงครามสมัยธนบุรี

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

สงคราม

สงครามในสมัยอยุธยา

เจ้าแม่วัดดุสิต
บุคคลสำคัญ

เจ้าแม่วัดดุสิต สตรีคนสำคัญในอยุธยา

วิกฤตการณ์ การเมืองไทย
การเมืองการปกครอง

วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557

เหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์
เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

พระนางจิรประภาเทวี คือใคร?
บุคคลสำคัญ

พระนางจิรประภาเทวี

ประวัติศาสตร์ไทย

View All

-สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
สงคราม

สมรภูมิบ้านร่มเกล้า ทหารไทยพ่ายยับ

สมรภูมิบ้านร่มเกล้า หรือว่ายุทธการบ้านร่มเกล้า การรบกันในครั้งนี้ เป็นการรบระหว่างประเทศไทย และประเทศลาว เกิดขึ้น ณ บริเวณบ้านร่มเกล้า

สงครามครั้งสําคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าคือ เกิดในสมัยรัชกาล

สงครามสมัยธนบุรี

ฮ่อ

สงครามปราบฮ่อ

ยุทธหัตถี

สงครามยุทธหัตถี

วันกองทัพไทย

กองทัพไทย

เรื่องยอดฮิต

เหคุการณ์สำคัญต่างๆ

View All

เหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์
เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

เหตุการณ์ชุมนุมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) จำนวน 15 คน และกลุ่มผู้ชุมนุม จำนวน 20,000 คน  โดยบุคคลเหล่านี้เดินขบวนโดยการเคลื่อนขบวนจากท้องสนามหลวง ไปปิดล้อมบริเวณหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์

สงครามครั้งสําคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าคือ เกิดในสมัยรัชกาล

สงครามสมัยธนบุรี

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

สงคราม

สงครามในสมัยอยุธยา

ชายแดนภาคใต้

ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย

พระมหากษัตริย์

View All

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุคคลสำคัญประวัติศาสตร์ชาติไทยพระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 ในราชวงศ์จักรี

พระมหากษัตริย์ไทย 1-10
พระมหากษัตริย์

ความเป็นมาของ พระมหากษัตริย์ไทย

พระมหากษัตริย์ไทย เป็นประมุขของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และระบอบประชาธิปไตย

สงคราม

View All

-สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
สงคราม

สมรภูมิบ้านร่มเกล้า ทหารไทยพ่ายยับ

สมรภูมิบ้านร่มเกล้า หรือว่ายุทธการบ้านร่มเกล้า การรบกันในครั้งนี้ เป็นการรบระหว่างประเทศไทย และประเทศลาว เกิดขึ้น ณ บริเวณบ้านร่มเกล้า

สงครามครั้งสําคัญที่สุดระหว่างไทยกับพม่าคือ เกิดในสมัยรัชกาล
สงครามเหตุการณ์สำคัญ

สงครามสมัยธนบุรี

 สงครามสมัยธนบุรี เป็นการทำสงครามกับต่างชาติ หลายต่อหลายครั้ง รวมถึงการทำสงครมนี้ยังเป็นการกอบกู้เอกราชของเจ้าตาก เป็นการรวบรวมกองกำลังของเจ้าตาก