กองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces) คือ กองทัพของราชอาณาจักรไทย ถูกแบ่งเป็นสามเหล่าทัพ อาทิ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

ประวัติ กองทัพไทย

โครงสร้างกองทัพไทย

สำหรับวิวัฒนาการจนเป็นกองทัพไทยอย่างในปัจจุบันนี้ มีจุดเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็น และความสำคัญของกองทัพ พระองค์จึงทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ โดยเน้นทางด้านการทหารเป็นสำคัญ

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนกิจการทหารด้วยการส่งพระราชโอรสหลายพระองค์ไปศึกษาวิชาทหารในทวีปยุโรป ซึ่งพระองค์ทรงนำวิทยาการทหารสมัยใหม่เข้ามาปรับปรุงทางทหารของไทยจนมีความเจริญทัดเทียมชาติตะวันตก

อีกทั้งพระองค์ ยังทรงตราพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ให้ชายไทยที่มี อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ เข้ามารับราชการทหาร 2 ปี แล้วปลดเป็นกองหนุน ทั้งนี้ การยกเลิกระบบไพร่ก่อนหน้านี้ ยังมีส่วนได้ทำให้เกิดระบบทหารอาชีพขึ้นในประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ในรัชสมัยนี้ ยังเริ่มมีนายทหารประจำการเป็นครั้งแรก โดยมีการจัดตั้งกองทัพบก และกองทัพเรือ โดยแยกการบริหารออกจากกันโดยเด็ดขาด เริ่มจากการจัดแบ่งกำลังรบออกเป็น 10 กองพล จัดกำลังไปประจำในท้องถิ่นหัวเมืองสำคัญ จัดโรงเรียนคะเด็ตทหารมหาดเล็ก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) และโรงเรียนนายเรือ เพื่อผลิตทหารประจำการในกองทัพ

และต่อมาสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ก็ได้มีการจัดกองทัพได้ขยายเต็มรูปแบบ โดยเริ่มกิจการการบิน และก้าวหน้าจนสามารถสร้างเครื่องบินเองได้ จวบจนถึงสมัยปัจจุบัน (ร.9-10) กองทัพไทย ก็ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นอีกมาก ประกอบด้วยกำลังครบทั้งสามเหล่า  ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

จนตอนนี้มีศักยภาพสูง และยังมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก นอกจากนี้กองทัพไทยยังสามารถส่งกำลังทหารไปช่วยมิตรประเทศในการสงครามต่าง ๆ หลายครั้ง อาทิ การทำสงครามโลกครั้งที่ 1 ในยุโรป สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม รวมถึงการรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก เป็นต้น

ต่อมาใน พ.ศ. 2557 เว็บไซต์โกลบอลไฟเออร์พาวเวอร์ (GlobalFirepower) ได้ทำการจัดอันดับความแข็งแกร่งของกองทัพไทยอยู่อันดับที่ 24 ของโลก (จาก 106 ประเทศ)

ในปีพ.ศ. 2559 กองทัพไทย อยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก

 

ความขัดแย้ง

กองทัพ ไทย มี กี่ เหล่า ทัพ

กองทัพไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีความขัดแย้งมาตลอด ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค และประเทศไทยยังเข้าร่วมการทำสงครามมานับครั้งไม่ถ้วน ดังนี้

1.สงครามสยาม-ฝรั่งเศส (1893)

สงครามสยาม-ฝรั่งเศส

สงครามสยาม-ฝรั่งเศส เกิดขึ้นเมื่อสาธารณรัฐฝรั่งเศส สามยุคล่าอาณานิคม ขยายอิทธิพลเข้ามาในอินโดจีน และยังมีความคิดที่จะครอบครองดินแดนลาว  และในขณะนั้นดินแดนเป็นของสยามจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่สาม กับสยาม และสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่สาม ยังบุกเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ทำให้ไทยต้องยกดินแดนลาวให้ฝรั่งเศส

2.สงครามโลกครั้งที่ 1 (1917 – 1918)

สงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระราชหฤทัยที่จะประกาศสงครามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.1917 กับอำนาจกลาง และกองทัพไทยก็เข้าร่วม กับฝ่ายสัมพันธมิตร ในการต่อสู้ในแนวรบด้านตะวันตก กองทัพไทยก็ได้ส่งทหารของกองทัพสยามเดินทางมีทหารทั้งหมด 1,233 คน พร้อมด้วยยุทธโนปกรณ์ที่ทันสมัย

และทหารยังได้รับการฝึกอบรมได้รับคำสั่งจากจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ และทางอากาศ สยามจัดว่าเป็นประเทศอิสระเพียงรายเดียวในเอเชียประเทศ ที่ได้มีกองกำลังในยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 และนั่นก็ส่งผลทำให้มีการแก้ไข หรือการยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันกับ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ ที่สำคัญกองทัพสยามยังได้รับเกียรติเดินขบวนในขบวนแห่งชัยชนะในปารีสอีกด้วย

3.สงครามไทย-ฝรั่งเศส (1940 – 1941)

สงครามไทย-ฝรั่งเศส

สงครามไทย-ฝรั่งเศส สงครามในครั้งนี้เกิดขึ้น ในช่วงเดือน ตุลาคม 1940 เมื่อประเทศที่อยู่ภายใต้ลัทธิฟาสซิสต์กฎของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตัดสินใจที่จะบุกฝรั่งเศสภายใต้ระบอบการปกครองของวิชี  เพื่อนำดินแดนที่ถูกฝรั่งเศสเอาไปกลับคืนมา

4.สงครามโลกครั้งที่ 2 (1942 – 1945)

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นต้องการที่จะผ่านดินแดนไทยเพื่อที่จะโจมตีบริติชอินเดีย และแหลมมลายู และจักรวรรดิญี่ปุ่นยังต้องการใช้กำลังทหารไทย ในระหว่างเกิดการปะทะขึ้นระหว่างทหารของจักรวรรดิญี่ปุ่นกับไทย

และสิ้นสุดเมื่อชั่วโมงแรกในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1941 โดยประเทศไทยยอมให้กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านดินแดนไทยได้ และต่อมาถูกเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดใส่กรุงเทพ รัฐบาลไทยของเราก็ได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่ 25 มกราคม 1942 โดยประเทศไทยได้ส่งทหารบุกพม่าตามความต้องการของจักรวรรดิญี่ปุ่น

5.สงครามเกาหลี (1950 – 1953)

สงครามเกาหลี

การทำสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความขัดแย้งของสหประชาชาติ บนคาบสมุทรเกาหลี กองทัพไทยให้กรมทหารราบที่ 21 ประมาณ 1,294 คน

6.สงครามเวียดนาม (1955 – 1975)

เกิดขึ้นเมื่อเวียดนามเหนือ คิดที่ว่าจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว และกองทัพไทย ก็ได้ส่งทหารไทยเข้ารบรบกับประเทศที่เป็นพันธมิตร เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยการทำสงครามในครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือ และทหารไทยเสียชีวิต 1,351 นาย

7.การปราบปรามคอมมิวนิสต์ (1976 – 1980s)

การปราบปรามคอมมิวนิสต์

การทำสงครามในครั้งนี้เกิดเมื่อกลุ่มนักศึกษา และประชาชน ที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ให้จอมพลถนอม กิตติขจรออกนอกประเทศ

ซึ่งในเหตุการณ์นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนนำ โดยค่ายนเรศวรจากหัวหิน, กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกลุ่มคนที่ตั้งโดยงบ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ซึ่งก็คือ “กลุ่มนวพล” และ “กลุ่มกระทิงแดง” ได้ใช้กำลังอย่างรุนแรง และเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บ เสียชีวิต และสูญหายเป็นจำนวนมาก

8.เหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม (1979 – 1988)

เกิดขึ้นเมื่อเวียดนามบุกเข้ายึดเขมรได้สำเร็จ (สงครามกัมพูชา–เวียดนาม) เวียดนามจึงได้มีการวางแผนที่บุกไทย โดยมีจุดประสงค์อยู่ 2 อย่าง ก็คือ ปราบเขมรแดงที่หนีมาไทย และยึดภาคอีสานของประเทศไทย

9.สงครามชายแดนไทย-ลาว (1987 – 1988)

สงครามชายแดนไทย-ลาว

เกิดขึ้นเมื่อประเทศลาวยกกำลังเข้ายึดพื้นที่บ้านร่มเกล้า ในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และการทำสงครามในครั้งนี้ยังเกิดปะทะกับกองกำลังทหารพราน 3405 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 และยังสามารถยึดเนิน 1428 เป็นที่มั่น และสงครามชายแดนไทย-ลาวสิ้นสุดลงเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 หลังจากฝ่ายไทยได้ใช้กองทัพอากาศโจมตีเข้าไปในดินแดนลาว 30-40 กิโลเมตร และทางด้านของฝ่ายลาวโดยนายไกสอน พมวิหาร นายกรัฐมนตรี ได้เจรจาขอหยุดยิง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 และยังเสนอให้ถอนกำลังของทั้งสองฝ่ายออกจากกันเป็นระยะ 3 กิโลเมตร

10.ติมอร์ตะวันออก (1999 – 2002)

ติมอร์ตะวันออก เกิดขึ้นเมื่อมีวิกฤตในติมอร์ตะวันออก ไทยร่วมกับประเทศอื่น ๆ 28 ประเทศ เพื่อให้มีกองทัพระหว่างประเทศในติมอร์ตะวันออกหรือ INTERFET เริ่มเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 1999 ถึง 20 พฤษภาคม 2002

11.สงครามอิรัก (2003 – 2004)

สงครามอิรัก

การทำสงครามในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อกองทัพสหรัฐบุกประเทศอิรัก และประเทศไทย ของเราก็ยังได้ส่งกำลังสนับสนุนกองกำลัง 423 ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม 2003 หลังจากที่ประจำการณ์แล้ว กองกำลังของกองทัพบกไทยยังได้ถูกโจมตีในเหตุการณ์ระเบิดที่ เมืองคาบาลาในวันที่ 27 ธันวาคม 2003

ซึ่งแรงระเบิดในครั้งนี้ ได้ฆ่า 2 ทหารไทย และบาดเจ็บ 5 คนอื่น ๆ ภารกิจของไทยในอิรักยังได้รับการพิจารณาที่ประสบความสำเร็จ และมีคำสั่งถอนกองกำลังออกในเดือนสิงหาคม 2004 ภารกิจนี้ถือเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะกำหนดให้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโตในปี 2003

12.ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ (2004 – ต่อเนื่อง)

ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้

ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังมีการต่อสู้โดยเชื้อชาติมลายู และกลุ่มกบฏอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดจังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์เริ่มรุนแรงในปี 2004 เมื่อมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายพลเรือนไทยเชื้อชาติก่อความไม่สงบเพิ่มขึ้น และทางด้านของกองทัพไทยในการเปิดการต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยใช้อาวุธหนัก