รัฐประหารในไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาหลายสิบครั้ง และในแต่ละครั้งก็เกิดการสูญเสียที่แตกต่างกัน วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับการทำรัฐประหารในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ว่ามีแล้วกี่ครั้ง และที่สำคัญประเทศไทยยังมีนายกที่ถูกรับเลือก และแต่งตั้งที่มาจากการทำรัฐประหารส่วนจะมีข้อมูลที่น่าสนใจหรือเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้น ไปอัพเดทกันเลยค่ะ

 

รัฐประหารในไทย คืออะไร?

รัฐประหารในไทย คืออะไร?

รัฐประหาร เป็นการใช้กำลังยึดอำนาจ และเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างฉับไวด้วยกำลังคน และมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยปกติแล้วเกิดจากสถาบันของรัฐที่มีอยู่เดิมขนาดเล็กเพื่อโค่นรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วเปลี่ยนเป็นองค์การปกครองใหม่ ซึ่งไม่ว่าเป็นพลเรือน หรือทหาร

รัฐประหารพิจารณาว่าเมื่อสำเร็จแล้วผู้ยึดอำนาจสถาปนาภาวะครอบงำ รัฐประหารก็ไม่จำเป็นต้องเกิดความรุนแรง หรือว่าเสียเลือดเนื้อ ศาลฎีกาตีความว่า รัฐประหารมิได้ขัดต่อกฎหมาย เพราะ “กฎหมายคือคำสั่งคำบัญชาของรัฏฐาธิปัตย์”

 

รัฐประหาร คืออะไร?

รัฐประหาร

 

รัฐประหาร หรือ การรัฐประหาร คือ การยึดอำนาจ โดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่ทว่าก็ยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าต่อไป หรือว่าประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนัก อย่างเช่น หากทหารเห็นว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศชาติผิดพลาด

และที่สำคัญ ยังจำเป็นต้องบังคับให้รัฐบาลพ้นจากอำนาจ จึงใช้กำลังบังคับให้ออกจากตำแหน่ง โดยประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ หรือว่าประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในเวลาที่กำหนด ลักษณะนี้ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นการก่อรัฐประหาร ทั้งนี้  ถ้าหากความพยายามในการก่อรัฐประหาร ไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ก่อการมักถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏ

 

ปฏิวัติ คืออะไร

ปฏิวัติ คืออะไร

การปฏิวัติ (Revolution) คือ การเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครองทั้งหมด โดยจะมีการยกเลิกระบอบเดิม และใช้ระบอบใหม่ หรือว่าการรื้อโครงสร้างเดิม

สำหรับในประเทศไทยเคยเกิดการปฏิวัติทางการเมืองขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็คือ การปฏิวัติสยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นการปฏิวัติการปกครอง โดยการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monachy) ซึ่งกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy)

 

นายกรัฐมนตรี 10 คน ที่มาจากการรัฐประหาร

 

1.พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา

2.นายควง อภัยวงศ์

3.จอม พล ป. พิบูลสงคราม

4.นายพจน์ สารสิน

5.จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

6.จอม พลถนอม กิตติขจร

7.นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

8.พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันนทน์

9.นายอานันท์ ปันยารชุน

10.พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

 

รัฐประหาร 10 ครั้งที่เกิดขึ้นในประดทศไทย

รัฐประหาร 10 ครั้งที่เกิดขึ้นในประดทศไทย

รัฐประหารครั้งที่ 1เรามาเริ่มต้นกันที่ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ทำรัฐประหาร พร้อมกับยึดอำนาจการปกครอง รัฐบาลที่มี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกฯ เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2476 และ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 2  พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง ขณะที่ พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุเกิดเมื่อ 30 พฤษภาคม 2490 และได้เชิญ นายควง อภัยวงศ์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 3  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครอง ขณะที่ นายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2494 และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 4 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองรัฐบาล ขณะที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 และได้เชิญ นายพจน์ สารสิน ขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 5 พล.ท.ถนอม กิตติขจร ร่วมกับ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจรัฐบาลตัวเอง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก้าวขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 6 จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองรัฐบาลของตัวเอง ขณะที่จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 และ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 7  พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ทำการรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองรัฐบาล ที่มี ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2519 และเชิญ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 8 พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองตัวเอง จากรัฐบาลที่มี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เเป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2520 แล้วให้ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันนทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 9 พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในนามของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่ได้นำคณะนายทหาร ที่ส่วนใหญ่เป็นนายทหาร จปร. รุ่น 5 ซึ่งเป็น ผบ.เหล่าทัพอยู่ในขณะนั้น  ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองรัฐบาล ที่มี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้ยึด อำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 และได้เชิญ นายอานันท์ ปันยารชุน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐประหารครั้งที่ 10 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ที่มี พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน (ผู้บัญชาการทหารบก) เป็นหัวหน้า ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการ ปกครองรัฐบาล ในขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับรัฐประหารการที่เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่ใช่ว่าประเทศไทยของเราจะเคยเกิดรัฐประหารเพียงแค่ 1-2 ครั้ง แต่ทว่าประเทศไทยของเราเคยเกิดรัฐประหารขึ้นมากกว่า 10 ครั้ง แต่ละครั้งก็จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง และเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นนับว่าเรื่องราวที่น่าสนใจของประวัติศาสตร์ไทย นอกจากสงครามการเมืองการปกครองแล้วการรัฐประหารก็ถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ